Παρουσίαση με θέμα: "Όλα τα παιχνίδια για όλα τα Παιδιά" από την κα Κογκίδου Δήμητρα όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή δημιουργία με εργαλεία Web2.0" από την κα Παπαδημητρίου Σοφία και τον κ. Παπαπαναγιώτου Γεράσιμο όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Παρουσίαση με θέμα: "Το Ντοκιμαντέρ" από τον κ. Παπαπαναγιώτου Γεράσιμο όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποιώντας τα Οπτικοακουστικά Αρχεία" από την κα Πουλοπούλου Άλκηστη όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Παρουσίαση με θέμα: "Μυθοπλασία" από την κα Μίχου Λαμπρινή όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Παρουσίαση με θέμα: "Το βίντεο στα σχολεία" από την κα Παπαδημητρίου Σοφία όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Οι δράσεις της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης έτσι όπως παρουσιάστηκαν στην Επιμορφωτικη Ημερίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και της Γενικής Γραμματειας Ισότητας.