Μελετήστε 10 βήματα για την επεξεργασία βίντεο, όπως παρουσιάστηκαν από την Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση σε διημερίδα με θέμα "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαίδευση" στις 15-16 Μαρτίου 2014".

Η Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση συγκέντρωσε στο παρακάτω βίντεο (tutorial) μια σειρά από βήματα που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι ασχολούνται με την επεξεργασία βίντεο, προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών που θα θελήσουν να δημιουργήσουν μια ταινία στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους έργου.